Novas

LISTAS ADMISION

Horario de oficina

Para evitar esperas, solicite cita previa no teléfono 881 93 01 70.

De luns a venres, de 10:00 a 13:00 h, con prioridade ás persoas con cita previa.

  • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.
  • Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: día 8 de xuño de 2020.
  • Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles (9, 10 e 11 de xuño) contados desde o seguinte ao da súa publicación.
  • Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.
  • Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

Para mais información, ir á páxina 19132 desta resolución.