Novas

Devolucion

Os proxenitores ou responsables legais do alumnado, realizarán a devolución dos libros de fondo solidario e, no seu caso, dos ordenadores prestados polo centro, nas datas e horario que figuran no seguinte cadro

Hora Data
1 ESO A 09:00-10:30 18 xuño
1 ESO B 10:30-12:00
1 ESO C 12:00-13:30
2 ESO A 09:00-10:30 19 xuño
2 ESO B 10:30-12:00
2 ESO C 12:00-13:30
3 ESO A 09:00-10:30 22 xuño
3 ESO B 10:30-12:00
3 ESO C 12:00-13:30
4 ESO A 09:00-10:30 23 xuño
4 ESO B 10:30-12:00
4 ESO C 12:00-13:30