Novas

MATRICULA
 1. Admisión nos Ciclos formativos

  C.M. Operacións de laboratorio

  C.S. Química e saúde ambiental (nova implantación)

  A admisión deberá realizarse vía web. Os impresos e a información necesaria están dispoñibles no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/fp/admision-curso-2019-2020 

 2. Datas de matrícula para  o curso 2020-2021. Ver PDF

 3. Información sobre o proceso de matrícula. Ver PDF

  Impreso para autorizar a saída do centro, agás alumnado de ESO, no caso de ausencia do profesorado de primeira e última hora. Ver PDF 

  Impreso para autorizacións diversas. Ver PDF. Neste impreso poderá:

  1. Autorizar a utilización da imaxe do seu fillo ou filla para fins unicamente educativos e no ámbito do instituto (fotografías en excursións, actividades, etc.).
  2. Autorizar saídas dentro do Concello, normalmente a pé, para visitar exposicións, participar en actividades culturais, etc.
  3. Informar a quen corresponde a garda e custodia no caso de separacións legais e doutras situacións de interese (quen está autorizado a recoller aos fillos, etc.).