Novas

Setembro

As probas extraordinarias de setembro de ESO e Bacharelato, desenvolveránse os días 1 e 2 de setembro co horario que figura nos PDF anexos. As probas serán presenciais, agás que as disposicións das autoridades educativas especifiquen o contrario.

IMPORTANTE: O día previo ás probas, debe revisarse o calendario por se se producise algunha modificación de data e hora.

Se algún alumno ou algunha alumna ten algún problema ou incompatibildade para realizar unha proba deberá poñerse en contacto co Xefe de estudos antes da mesma, para estudar unha solución.

Calendario de exames de ESO (ver PDF)

Calendario de exames de Bacharelato (ver PDF)

Deixa un Comentario

Your email address will not be published.