Novas

Protocolo exames setembro

As probas extraordinarias de setembro de ESO e Bacharelato, desenvolveránse os días 1 e 2 de setembro co horario que figura nos PDF anexos. As probas serán presenciais.

IMPORTANTE: O día previo ás probas, debe revisarse o calendario por se se producise algunha modificación de data e hora.

Se algún alumno ou algunha alumna ten algún problema ou incompatibildade para realizar unha proba deberá poñerse en contacto co Xefe de estudos antes da mesma, para estudar unha solución.

Para o acceso seguro ás aulas do exame debe seguirse o seguinte protocolo

Protocolo de acceso seguro ás aulas de exame. Ver PDF

Calendario de exames de ESO (ver PDF)

Calendario de exames de Bacharelato (ver PDF)

Deixa un Comentario

Your email address will not be published.