Novas

Pendentes

O alumnado con materias pendentes deberá seguir un plan de recuperación de ditas materias proposto polo Departamento correspondente. Este plan pode incluir tarefas e/ou exames a desenvolver durante o curso. Co fin de organizar ditas actividades, convócase a todo o alumnado con materias pendentes ás reunións informativas, nas seguinte datas:

Ver enlace con datas, horas e lugares de reunión, por materia

Deixa un Comentario

Your email address will not be published.