Novas

Matricula

MATRÍCULA PARA O CURSO 2021-2022

Horario para formalizar as matrículas : 9:30 a 13 h.

NESTE PRAZO FORMALIZARÁ MATRÍCULA:

  • O alumnado que superou todas as materias na convocatoria ordinaria de xuño.

PODERÁ FORMALIZAR PREMATRÍCULA

O alumnado dos seguintes cursos, ao que lle quedaron unha ou dúas materias pendentes de superar, na convocatoria extraordinaria de setembro.

  • Alumnado de 3º ESO que cursará 4º ESO o vindeiro curso.

  • Alumnado de 4º ESO que cursará 1º de Bacharelato o vindeiro curso

  • Alumnado de 1º de Bacharelato que cursará 2º de Bacharelato o próximo curso

POR MOTIVOS DE ORGANIZACIÓN DO CENTRO PREGAMOS RESPECTAR O SEGUINTE CALENDARIO

1º e 2º ESO: 25 ou 28 de xuño

3º ESO: 29 ou 30 de xuño

4º ESO: 29 ou 30 de xuño

2º CURSO CICLOS FORMATIVOS: 29 ou 30 de xuño

2º BACHARELATO: 1, 2 ou 5 de xullo

1º BACHARELATO: 6, 7 ou 8 de xullo

ENSINANZAS PARA ADULTOS (ESA-BACHARELATO): A partir do 9 de xullo

Nota: O sobre cos documentos para formalizar a matrícula, recollerase na Conserxaría do centro. Se o desexa, pode descargar algúns dos documentos que figuran no sobre de matrícula, no seguinte apartado desta páxina web:

Secretaría>Impresos e certificados

Pago de seguro escolar obrigatorio (cantidade 1,12 €). Están exentos o alumnado de 1º e 2º de ESO e os maiores de 28 anos.

O PAGAMENTO DO SEGURO ESCOLAR TERÁ QUE SER MEDIANTE TRASNFERENCIA BANCARIA. O xustificante deberá presentarse xunto cos outros documentos da matrícula.

Nº CONTA: ES71 0049 4918 4324 1300 0804 (Banco Santander)