Novas

Publicacion notas

As cualificacións extraordinarias de 2Bac publicaranse por ABALAR o día 23 de xuño ás 16 h. As cualificacións de 2 Bac de adultos entregaranse en Xefatura de estudos o mesmo día, 23 de xuño, ás 19 h.

As cualificacións de ESO, 1Bac e Ciclos formativos, publicaranse por ABALAR o día 25 de xuño ás 10 h. En adultos entregaranse en Xefatura de estudos á mesma hora.

Reclamacións

O prazo e as condicións para efectuar reclamacións serán os seguintes:

2Bac convocatoria extraordinaria: días 24 e 25 de xuño até as 14 h. Ver información completa aquí.

1Bac, ESO e Ciclos formativos: días 28 e 29 de xuño até as 14 h. Ver información completa aquí.

Deixa un Comentario

Your email address will not be published.