Novas

Probas setembro

Durante os días 1 e 2 de setembro, celebraránse as probas extraordinarias de ESO, ESA, 1º de Bacharelato do réxime ordinario e de adultos, e para o alumnado de 2º de Bacharelato de adultos que optou por esta modalidade.

Calquera incompatibilidade observada debe consultarse coa Xefatura de estudos antes das datas dos exames. Nos días previos á celebración das probas, é recomendable revisar de novo este calendario, por se se tivese producido algunha modificación. O calendario pódese descargar nos arquivos PDF enlazados a continuación.

Deixa un Comentario

Your email address will not be published.