Novas

Matricula setembro 2021

CALENDARIO MATRÍCULA SETEMBRO 2021

A matrícula para o alumnado que realizou as probas de setembro, realizarase na OFICINA do Centro (sita no vestibulo), en horario de 9:30 a 13:30 h, nas seguintes datas:

Día 6 de setembro: 1º e 2º de Bacharelato

Día 7 de setembro: 3º e 4º de ESO

Día 8 de setembro: 1º e 2º de ESO

A matrícula para ENSINANZAS DE ADULTOS terá lugar dende o día 9 de setembro en adiante, no mesmo lugar e co mesmo horario.

O alumnado que nas datas indicadas non reuna os requisitos para facer a matrícula (falta de cualificacións de setembro,…) formalizará a matrícula os días ou 10 de setembro.

Aquel alumnado que fixo PRE-MATRÍCULA, procedente doutros centros, deberá presentar a certificación académica coas cualificacións da avaliación extraordinaria.

PREINSCRIPCIÓN  EXTRAORDINARIA DE CICLOS MEDIOS

Do 1 ao 9 de setembro a través da web, no seguinte enlace: https://www.edu.xunta.gal/ciclosadmision