Novas

Reclamacion extraordinaria

Datas e procedemento de reclamacións ás cualificacións finais de 1ºBac (PDF)

As datas de entrega de cualificacións son as seguintes:

2º Bacharelato: día 23 de xuño, ás 15 h, por ABALAR

2º Bacharelato adultos: día 23 de xuño, ás 19 h, en Xefatura de estudos.

1º de Bacharelato: día 27 de xuño, ás 22 h, por ABALAR

1º e 2º de ESO: día 23 ás 22 h, por ABALAR

3º e 4º de ESO: día 27 ás 22 h, por ABALAR

Ciclos formativos: día 27 de xuño, ás 15 h, por ABALAR

Para información sobre aclaracións respecto ás probas realizadas e reclamacións ás mesmas, poden consultar no seguinte arquivo adxunto

Datas e procedemento de reclamacións ás cualificacións finais de 1ºBac (PDF)

Instancia de reclamación (PDF). Esta instancia pode conseguirse en papel na Conserxaría do Centro.

Lexislación: ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións