Novas

Están publicados no taboleiro de anuncios do Centro as listaxes provisionais de admitidos para o curso 2023-24. Tamén se poden consultar a través da sede electrónica da Xunta de Galicia coa Chave 365 ou certificado dixital.

Poderase presentar reclamación ante o consello escolar do centro, no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

Orde do 21 de outubro de 2022, polo que se regula o procedemento de admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos