Protocolo para a realización das ABAU (Enlace ao PDF)

Xa podes consultar neste enlace as normas para a realización da proba:
Normas de acceso ao Centro. Identificación.
Normas de acceso ao aula e material permitido.
Normas de distribución e permanencia na aula.
Normas para a prevención do COVID19.