Membros do departamento

ARTES
Titor 2 Bac A Basterrechea López, Jesús
Titora 2 Bac C Bouzamayor Paz, Mª Magdalena
  Marino Garrote, Ángel
Xefe Departamento Souto Martínez, Francisco
Titor 1 Bac F Romero Pérez, Manuel Amable

Programacións

-Programación de Artes

Informacións sobre materias