A Xunta de Galicia abriu o prazo, até o 22 de xuño, para solicitar axudas para adquirir libros de texto e material escolar, do curso 21-22.

Para ver a lexislación aplicable consulte os seguintes enlaces:
https://www.edu.xunta.es/fondolibros/
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&ano=2021

Consulte a Documentación necesaria

Descargue os formularios de participación nos seguintes anexos: Anexos I e II

Calquera dúbida pode consultala nas oficinas do Centro.