Membros do departamento

CICLOS FORMATIVOS
Xefa Departamento Pérez Porto, Rocío
Titora 1 C. M. Operacións de laboratorio Pérez Porto, Rocío
Titora 2 C. M. Operacións de laboratorio Deus Losada, María
Titora 1 C.S. Química e Saúde Ambiental Rego Casasnovas, Lucía
Titora FCT. Química ambiental Vigo Sueiras, Cecilia

Programacións

Programación Control de emisións a atmosfera

Programación Control de residuos

Programación Depuración de augas residuais

Programación Organización e xestión da protección ambiental

Programación Proxecto integrado

Programación Seguridade química e hixiene industrial

Programación Formación en centros de traballo. FCT.

Informacións sobre módulos