Membros do departamento

CICLOS FORMATIVOS
Xefa Departamento Formoso Carreira, Raquel
Titora 2 C. M. Operacións de laboratorio Pérez Porto, Rocío
Coordinadora FCT Vázquez Pena, Ángela
Titor 1 C. M. Operacións de laboratorio Souto Muñoz, Óscar
Titora 1 C. S. Química ambiental Vidal Rico, Yolanda

Programacións

Programación Control de emisións a atmosfera

Programación Control de residuos

Programación Depuración de augas residuais

Programación Organización e xestión da protección ambiental

Programación Proxecto integrado

Programación Seguridade química e hixiene industrial

Programación Formación en centros de traballo. FCT.

Informacións sobre módulos