Exención de Lingua Galega

ORDE do 10 de febreiro de 2014 pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, con relación á exención da materia de lingua galega

-Impreso de solicitude de exención de lingua galega. Descargar aquí.

Validación módulos F. P.

-Impreso de solicitude de validación de módulos de ciclos formativos. Descargar aquí.

Validación estudos música

ORDE do 7 de xullo de 2010 pola que se establecen medidas de ordenación académica para o alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música e de danza e as ensinanzas de réxime xeral.

Información do curso 19-20 sobre validacións de música. Consultar aquí.

Información e preguntas frecuentes sobre validacións, para o alumnado que cursa as ensinanzas profesionais de música e de danza e as ensinanzas de réxime xeral. Consultar aquí.

-Impreso de solicitude de validación de estudos de música. Descargar aquí.

Solicitude anulación de matrícula

-Impreso de solicitude de anulación de matrícula. Descargar aquí.