Horarios titorías

-Horario do profesorado e dos titores e titoras, para a atención das familias. Consultar aquí en PDF.

Libros de texto

Relación de libros de texto de ESO curso 2022-23. Ver en PDF.

Relación de libros de texto de Bacharelato curso 2022-23. Ver en PDF. (Corrixida o 7 de xullo)

Oferta educativa

Consulta os itinerarios e as materias optativas do noso Centro

Información

Información básica: datas de avaliación, horarios de atención, seguimento do alumnado (faltas, boletíns de cualificacións,…), etc. Ver en PDF

Calendario do curso con datas de avaliacións e festivos.Ver PDF

Horarios grupos

-Horario dos grupos de ESO, bacharelato, ciclos formativos e ensinanzas de adultos. Consultar aquí en PDF

Programa ABALAR

-A Xunta de Galicia, coa finalidade de aumentar o acercamento entre o profesorado e as familias, ofrece abalarMóbil. Trátase dunha aplicación que permite ás familias consultar a información dos seus fillos a través do teléfono móbil dende calquera lugar, de forma cómoda e rápida. As familias que descarguen abalarMóbil van a poder dispoñer, entre outras, das seguintes funcionalidades: • Consultar as cualificacións • Consultar e xustificar as faltas de asistencia • Consultar as faltas de conduta • Solicitar unha cita de titoría • Consultar os avisos ou notificacións por parte do profesorado ou do centro educativo. • Consultar as  incidencias creadas polo profesorado

Descarga da aplicación abalarMóbil (preme na imaxe):

Guía para usar abalarMóbil. Descargar aquí en PDF.

Vídeo sobre o funcionamento de abalarMóbil (preme no Play da imaxe)

Descarga de impresos

-Solicitude de copia de exame. Descargar aquí en PDF.

-Xustificación de faltas do alumnado. Descargar aquí en PDF.

Criterios promoción e titulación

Información sobre o marco legal e os criterios de promoción e titulación aprobados no IES Concepción Arenal. Consultar aquí en PDF 

Normas de convivencia

-Normas de organización e funcionamento (NOF). Consultar aquí en PDF.

Protocolo de urxencias sanitarias e enfermidades crónicas

Plan de alerta escolar e plan de atención individualizado. Descargar en PDF.

  1. Alerta escolar. Formulario de inscripción en PDF.

  2. Plan de atención individualizado. Formulario de autorización da familia en PDF.

-A Consellería de Educación publicou un protocolo básico de actuacións en urxencias sanitarias (ver PDF)  para o alumnado con problemas de saúde crónicos ou de certa relevancia.

Seguro escolar

-Información básica sobre o seguro escolar Ver PDF.
-Preguntas frecuentes sobre o seguro escolar. Ver PDF.