Membros do departamento

FILOSOFÍA
Titora 1 Bac B adultos Leira Penabad, Mª Guadalupe
Titor 1 Bac E López Fernández, Francisco Javier
Xefe Departamento Vara Sotelo, Pablo
Titor 2 Bac E Gomis Rodríguez J. Francisco

Programacións

-Programación de Filosofía

Informacións sobre materias

  • Materia 1
  • Materia 2