Programación de Física e Química (Ver PDF actualizado 15 de marzo)

Informacións sobre materias

  • Materia 1
  • Materia 2

Membros do departamento

Graña Piñeiro, EvaXefa do departamento
Alcaraz Prieto, Mª JoséTitora de 1Bac B
Vázquez Peña, RafaelXefe de estudos
González Lorenzo, Marina