Membros do departamento

FÍSICA E QUÍMICA
Xefe Departamento González Bonome, Manuel
Titora 2 Bac D Pérez Aguado, Raquel
Titora 1 Bac B Rodríguez Fuentefría, Ana
Xefe de estudos Vázquez Peña, Rafael

Programacións

-Programación de Física e química

Informacións sobre materias

  • Física e Química 1 Bac
  • Materia 2