Membros do departamento

FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL
Xefa Departamento Santalla Martínez, Mª do Mar

Programacións

-Programación de Formación e orientación laboral

-Programación de Relacións co contorno do traballo

Informacións sobre materias

  • Materia 1
  • Materia 2