1. O alumnado poderá solicitar a anulación de matrícula á dirección do centro docente, antes do 30 de abril cando circunstancias de doenza prolongada, de incorporación a un posto de traballo ou de obrigas de tipo familiar ou persoal impidan seguir, en situación normal, os estudos.

2. A solicitude, á cal cumprirá achegar as xustificacións pertinentes, será resolta nun prazo de 10 días pola dirección do centro.

(Ver artigo vixésimo segundo, páxina 20, das instruccións do 30 xullo de 2020)