Programación de Inglés (Ver PDF actualizado 15 de marzo)

Informacións sobre materias

  • Materia 1
  • Materia 2

Membros do departamento

Casal Ortega, Elisa
Fernández Vargas, Marta Titora 1Bac G
López Río, Marina
Mosquera Guntiñas, XoanXefe de departamento
Rey Vázquez, BeatrizTitora 2Bac D
Vázquez Porto, Mª LorenaTitora 1Bac I
Yáñez Lamas, ElenaTitora 1ESO B