Membros do departamento

INGLÉS
Titor 2 Bac B adultos Cortizas España, Luis
Titora 1 Bac F Fernandez Vargas, Marta
  Morado Vázquez, Mª Divina
Xefe Departamento Mosquera Guntiñas, Xoan Luis
Titora 2 Bac F Rey Vázquez, Mª Beatriz
Titora 2 ESO A Yáñez Lamas, Elena
Titora 1 Bac C Vázquez Porto, Lorena
  Casal Ortega, Elisa

Programacións

-Programación de inglés

Informacións sobre materias

  • Materia 1
  • Materia 2