Membros do departamento

LATÍN
Xefe Departamento Rivera Rodríguez, Carlos O.
Responsable clube lectura Vizoso Benavente, Ana I.

Programacións

-Programación de Cultura clásica 3 ESO
-Programación de Latín 4 ESO
-Programación de Latín 1 Bac
-Programación de Latín 2 Bac
-Programación de Italiano 1 Bac e 2 Bac

Informacións sobre materias

  • Materia 1
  • Materia 2