Membros do departamento

LÍNGUA CASTELÁ E LITERATURA
Titora 2 ESO C Amenedo Doce, Natalia
Titor 1 Bac A adultos Gómez Rey, Enrique V.
  Leira Rivas, Luz María
Xefa Departamento Montero Seijas, María Luísa
Titora 2 Bac G Rodríguez García Mª Consuelo
Titor 3 ESO B Loureiro González, David

Programacións

-Programación de Lingua castelá

Informacións sobre materias

  • Materia 1
  • Materia 2