Membros do departamento

LÍNGUA GALEGA E LITERATURA
Titor 2 ESO B Abalde Covelo, Marcos
Coordinadora Normalización lingüística Dopico Corral, Ana Isabel
Titora 3 PMAR Martínez Pereiro, Mª Amparo
Titora 4 ESO C Río Abelenda, Dina
Vicedirector Rei Romeu, Manuel
Xefa Departamento Roca Fortúnez, Belén
Titora ESA III/IV Roiz Mesías, Elvira

Programacións

-Programación de Lingua galega

Informacións sobre materias

  • Materia 1
  • Materia 2