Membros do departamento

MÚSICA
Xefe Departamento Brotóns Pérez, Miguel
  Ramírez Jorquera, Teodosio

Programacións

-Programación Historia da música e da danza 2 Bac

-Programación Linguaxe e práctica musical 1 Bac

-Programación Artes escénicas e danza 4 ESO

-Programación Música 4 ESO

-Programación Música 2 e 3 ESO

Informacións sobre materias

  • Materia 1
  • Materia 2