Calendario do curso 19-20

Calendario do curso con datas de avaliacións e festivos.Ver PDF

Lexislación permiso e licencias

ORDE do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos

Cadro resumo de permisos e licenzas

Instrucións para cubrir o Anexo V

Documentos permisos e licenzas

Anexo II. Solicitude de permiso asistencia actividades

Anexo IV. Solicitude de licenza á Xefatura territorial

Anexo V. Solicitude de permiso á Dirección

Documentación titoría

Normas de organización e funcionamento (NOF. Xuño 2017)

Outros documentos

Solicitude de permiso de residencia