Membros do departamento

TECNOLOXÍA
Xefe Departamento Máiz Sanmartin, Jesús Mª
  Martínez Gómez, Mercedes
Titor 3 ESO A López Montero, Celestino

Programacións

-Programación de Tecnoloxía

Informacións sobre materias

  • Materia 1
  • Materia 2