Programación de Tecnoloxía  (Ver PDF)

Informacións sobre materias

  • Materia 1
  • Materia 2

Membros do Departamento
Maiz Sanmartín, JesúsXefe do Departamento
López Montero, CelestinoCoordinador TICs
Fernández Facal, Juan PabloTitor 3ESO D
Castro Vázquez, Ana Mª

Membros do Departamento
Maiz Sanmartín, JesúsXefe do Departamento
López Montero, CelestinoCoordinador TICs
Fernández Facal, Juan PabloTitor 3ESO D
Castro Vázquez, Ana Mª

Membros do Departamento
Maiz Sanmartín, JesúsXefe do Departamento
López Montero, CelestinoCoordinador TICs
Fernández Facal, Juan PabloTitor 3ESO D
Castro Vázquez, Ana Mª