Membros do departamento

XEOGRAFÍA E HISTORIA
Xefa estudos adultos Arnoso Romero, Divina
Titora 4 ESO C Cartelle Fernández, Concepción
Titora 1 ESO C Del Río Montero, Dolores
Titor 2 Bac B González Álvarez, Manuel
Xefe Departamento Lamas Fernández, Jaime
Titora 1 Bac D Ramil Fonte, Mª Consuelo
  Rodríguez García, Mª Carmen

Programacións

-Programación de Xeografía e historia

Informacións sobre materias

  • Materia 1
  • Materia 2